Startup

Digitalna oglasna ploča

Naziv proizvoda/usluge: Digitalna informativna i oglasna ploča

Voditelj tima: Mislav Čizmić

Opis startup-a:

Digitalna oglasna ploča predstavlja integralno programsko rješenje za upravljanje i prikazivanje sadržaja na displeyima na udaljenim lokacijama, kao što u stambene zgrade, općine, gradovi, županije, odnosno sva mjesta na kojima postoji potreba prikazivanja obavijesti, natječaja, informacija, te prezentacija uz stalni nadzor i u realnom vremenu.

Digitalna ploča jednom zauvijek mijenja zastarjele oglasne ploče (drveni ormarići), na kojima danas predstavnici stanara, zaposlenici javnog ili državnog sektora ispisuju i lijepe obavijesti, a predvorja javnih objekata ili stambenih zgrada osuvremenjuje u skladu sa najnaprednijim skandinavskim zemljama.

Vrhunski dizajn, ažuriranje u realnom vremenu, dinamički dodaci poput sata, datuma, vremenske prognoze i sl. samo su neki od niza korisnih sadržaja koji predstavljaju moderno, ali i potpuno ekološko "zeleno" rješenje, te unaprjeđuje komunikaciju između pružatelja i korisnika obavijesti, npr. između grada ili općine sa lokalnim stanovništvom.

Digitalna oglasna ploča bazirana je na cloud tehnologiji. Pošiljatelj sadržaja ručno ili automatski (predefinirano) šalje dokumente koje želi prikazati na oglasnoj ploči, te se oni u realnom vremenu sinkroniziraju i prikazuju na displayima na postavljenim lokacijama. Digitalnu oglasnu ploču moguće je povezati sa bazama podataka, te će ista automatski prikazivati odabrane podatke iz već postojeće baze, bez potrebe za dodatnim ljudskim radom. Npr. u slučaju stambenih zgrada putem digitalne oglasne ploče moguće je automatski raščlaniti i povezati podatke o konkretnoj zgradi iz centralne baze podataka na ekranu  postavljenom u predvorju zgrade.

Nastavno na gore navedeni program, postavljanje digitalnih oglasnih ploča u predvorjima stambenih zgrada, mogu imati slijedeće funkcije za suvlasnike zgrade:

  • pregled arhiviranih podataka o zgradi
  • pregled aktivnih podataka o zgradi (tekući plan radova, trenutni radovi na zgradi, stanje pričuve, prihodi i rashodi, natječaji, pregled ponuda online itd)
  • slanje i primitak obavijesti, prijedloga i zakonskih novosti
  • pregled dokumenata na zahtjev
  • slanje prijedloga za hitni ili nužni popravak te prijedloga za redoviti unos radova u Plan radova od strane suvlasnika zgrade

Korisnici digitalne ploče putem tipki ili uz pomoć touch ekrana pregledavaju postavljeni sadržaj.

Kao što je prethodno navedeno tržište digitalnih oglasnih ploča se sastoji od svih višekatnih stambenih zgrada, svih županija/gradova/općina odnosno mjestima javne uprave, trgovina robom široke potrošnje, odnosno svim mjestima gdje je potrebno prikazati podatke, te bez fizičkog pristupa, ekološki prihvatljivo zamijeniti u realnom vremenu prethodno prikazane podatke.

Godina osnutka: 2019.

Naziv tvrtke: Smart Building j.d.o.o.

Članovi tima: Mislav Čizmić, inovacija, razrada programa

Kontakt: mcizmic@yahoo.com

Adresa:

Web: www.smartbuilding.hr

Medijske objave:

Please login or register to post comments.