Predinkubator

Svrha i opravdanost projekta
ICT je visoko profitabilna industrija koja ne zahtijeva velika ulaganja u infrastrukturu, generira visku dobit, brzo se mijenja i zauzima sve veći segment kako domaćeg tako i inozemnog tržišta. Temelji se na ideji, znanju i poduzetništvu.

Svjetska iskustva pokazuju da brojni ICT startup-i nastaju kao rezultat ideje ne samo tek završenih studenata već i onih koji studiraju (na svim razinama) a ponekad i onih sa srednjom stručnom spremom. Dobra ideja, uz adekvatnu stručnu pomoć i relativno malu financijsku potporu rezultira proizvodom visoke dodane vrijednosti. Ideje ne dolaze samo iz STEM područja nego obuhvaćaju sva obrazovna područja, a najčešće su multidisciplinarna.

Sveučilište u Splitu, sa svojih 20.000 studenata predstavlja ključni resurs za ovakvu aktivnost na razini Splitsko-dalmatinske županije, ali i šire. Brojni studenti s različitih studije i godina studiranja imaju ideje, odnosno viziju proizvode ili usluge, ali ne znaju kako realizirati ne jednostavan put od ideje do uspješnog proizvode. Nedostaje jedna sustavna potpora tako da oni često lutaju, prikupljaju na svoju ruku informacije od svojih kolega studenata, kolega koji rade u tvrtkama, asistenata, profesora ili nekih menadžera. Troši se mnogo vremena, energije i kao posljedica ne čestog lutanja mnogi odustanu.

Cilj ovog projekta je osigurati sustavnu potporu pojedincima kako bi se izbjeglo nepotrebno lutanje, te da bi se u što kraćem vremenu osigurala informacija o kvaliteti ideje, njenom tržišnom potencijalu i provela kvalitetna priprema projekta i osiguralo inicijalno financiranje.

Osnovna ideja provedbe projekta
Svjetska iskustva pokazuju da uspješnost ovakvog projekta značajno ovisi i o prostornoj infrastrukturi. Naime, uspješni inkubatori/startup-ovi uglavnom su smješteni u blizini sveučilišta ili idealnu u samom kampusu.
U tom smislu FESB raspolaže s prostorom na trećem katu zgrade- bivši MIC (Microsoft Innovation Center), opremljen uredskim prostorom, dvjema učionicama, sanitarnim čvorom i prostorom za okupljanje. Prostor je opremljen sa svom neophodnom infrastrukturom: klima, računalna mreža, namještaj, a samo nedostaje računalna oprema.
Ovaj prostor idealan je za pred-inkubacijsku fazu u kojoj bi studenti Sveučilišta u Splitu mogli se obratiti s idejom, koju bi onda određene stručne službe procijenile te pomogle u izradi potrebne dokumentacije projekta.
Osim ovakvog vida potpore, u ovom prostoru organizirale bi se radionice, okupljanja i slični događaji koji bi dodatno poticali inovacijske aktivnosti studenata (ne samo studenata FESB-a nego i drugih sastavnica Sveučilišta u Splitu).

 

Također, Splitsko-dalmatinska županija može osim prostora i dodatno financirati početnu fazu projekta, ukoliko je to specificirano projektnim planom i postoje raspoloživa sredstva.

Dokumenti