EDIT besplatna škola programiranja

EDIT - Edukacijski centar SD županije

Besplatna ŠKOLA PROGRAMIRANJA

Završile su prijave učenika. Zahvaljujemo svim prijavljenima i molimo da pričekaju email poruke od edukatora iz prijavljenih škola.

Početak edukacije je planiran 17.02.2018., a točnu obavijest o terminu i lokacije, te kontakt telefonu voditelja edukacije će polaznik dobiti na email koji je upisao u elektroničkom obrascu.
Također informacije s detaljima oko početka edukacije će biti objavljene i na ovoj web stranici.

Poveznica na obrazac koji treba isprintati i s potpisom roditelja kao suglasnost dostaviti nastavniku informatike u školi u kojoj se prijavljuje, kao potvrda prethodne online - elektroničke prijave (dovoljno je donijeti i na 1. sat edukacije):


Splitsko-dalmatinska županija u okviru sveobuhvatnog projekta ICT županija želi što većem broju djece omogućiti da se upozna s programiranjem kao jednim od trenutno najperspektivnijih dijelova informatike.

Svjesni smo da veliki broj djece-učenika nikada ne dobije priliku uopće saznati detaljnije što je to programiranje niti kako ono u stvarnosti zaista izgleda. Na takav način dio djece koji je možda nadaren za programiranje to nikada ne otkriju u sebi.
Putem ove aktivnosti EDIT -Škole programiranja djeca će kroz suvremeno osmišljen tečaj dobiti priliku saznati kako se izrađuje web stranica ili web aplikacija i uz pomoć instruktora-predavača i sama izraditi web sadržaj te na najbolji način saznati je li svijet programiranja ono što ih u budućnosti zanima.

Red.br Naziv škole Nastavnik informatike e-mail
Popis škola u kojim se odvija edukacija ove godine
1 Gimnazija "Dr. Mate Ujevića" - Imotski Martina Maršić martina.pavic@skole.hr
    Ivan Milardović ivan.milardovic@skole.hr
2 OŠ "Stjepan Radić" - Imotski Zoran Gabelica zoran.gabelica@skole.hr
3 OŠ "Stjepan Ivučević" - Makarska Suzana Burić buric.suzana@gmail.com
    Ana Matijašević ana.matijasevic@hotmail.com
4 SŠ "Jure Kaštelan" - Omiš Ivan Novaković ivan.novakovic11@skole.hr
    Damir Marasović damir.marasovic@skole.hr
    Petra Korda petra.korda@skole.hr
5 OŠ "Josip Pupačić" - Omiš Branko Ćatipović branko.catipovic@skole.hr
    Antonija Plepel aplepel0201@gmail.com
    Ivan Baučić ivan.baucic@gmail.com
6 OŠ "Ivan Lovrić" - Sinj Ita Vučković ita.klaric-kukuz@skole.hr
    Dragana Dolić dragana.dolic1@skole.hr
7 Gimnazija "Dinko Šimunović" - Sinj Helena Jurić helena.juric@skole.hr
8 OŠ "Majstor Radovan" - Trogir Ana Marija Sačer ana.sacer@skole.hr
9 SŠ "Ivan Lucić"  Trogir Vjekoslava Radić vjekoslava.radic@skole.hr
10 OŠ "Kraljice Jelene" - Solin Gordana Perišić gordana.perisic@skole.hr
    Marina Marušić marinamarui@gmail.com
    Željana Pezer zeljana.pezer@gmail.com
11 V. Gimnazija - Split Tome Kovačević tome.kovacevic@skole.hr
12 OŠ "Žnjan- Pazdigrad" - Split Nataša Zvonar natasa.zvonar@skole.hr
    Nikola Lepetić lepetic.nikola@gmail.com
13. OŠ "Split 3"  Spli Mila Ozretić mila.ozretic@skole.hr
14. III. Gimnazija - Split Ana Oreb ana.oreb@skole.hr
    Ante Bartulović ante@trema.hr
15 SŠ "Braća Radić" - Kaštela Andrijana Skelić andrijana.skelic@skole.hr
    Ružica Ćenan ruzica.cenan@gmail.com
16 II. Gimnazija - Split Ante Begović ante.begovic@skole.hr
17. Ekonomsko-birotehnička SŠ  - Split Jozica Pažanin jozica.pazanin@gmail.com


Planirano je da se edukacija odvija subotom, međutim svakoj školi je ostavljena sloboda da edukaciju planira i u nekom drugom terminu tijekom tjedna.
Za potvrdu termina preporučamo kontaktirati nastavnika informatike u konkretnoj školi.

Edukacija će se u svakoj od navedenih škola odvijati u 2 grupe po 15 učenika.
Plan edukacije predviđa učenje jezika za oblikovanje web stranica HTML i stilova CSS, te JavaScript.

Za edukaciju su pripremljeni moderni interaktivni materijali u elektroničkom obliku, kako bi predavanja bila što atraktivnija učenicima i efikasnija po pitanju savladavanja materije.
Učenici će materijale dobivati putem e-learning portala, a za svaku cjelinu predviđeno je da učenici naprave praktičan sadržaj kako bi se održala visoka razina motivacije.

Na kraju edukacije je planirana izrada praktičnog završnog rada - web stranice ili web aplikacije s predviđenim nagradama za najbolja rješenja.