Novosti

Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru projekta „CLIPPER – crowdfunding shema za inovativne projekte“

Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije objavljuje Poziv za dodjelu bespovratnih sredstva u okviru projekta CLIPPER – crowdfunding shema za inovativne projekte, a koji je otvoren od 3. svibnja 2021. do 31. svibnja 2021. godine.

Ukupan proračun ovog Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava iznosi 60.000,00 kuna. Financirat će se do 30% sredstava prijavljenog projekta. Preostalih 70% financira podnositelj projekta iz sredstava dobivenih putem „crowdfunding kampanje".

Uobičajeno trajanje crowdfunding kampanje je oko tri mjeseca, no ovdje je dana mogućnost do 6 (šest) mjeseci kako bi podnositelj projekta uspio prikupiti sredstva preko crowdfundinga.

Poduzetničke teme/ideje koje su obuhvaćene ovim pozivom su one iz domene obalnog i nautičkog turizma, brodogradnje, akvakulture, transporta, energetike, kartiranja podmorja, iskorištavanje mineralnih sirovina, biotehnologije, gospodarenja morskim otpadom, podvodnog graditeljstva, robotike i sl.

Crowdfunding (eng. crowd – mnoštvo; funding – financiranje) ili grupno financiranje podrazumijeva, s jedne strane, javno predstavljanje nekog pothvata putem internetske platforme te s druge strane omogućava građanima ulaganje vlastitog novca u takav pothvat. Pritom je moguće koristiti nekoliko modela ulaganja: donacije, kupoprodaju s počekom, pozajmice, ulaganje u vlasničke udjele i ulaganje u udjele u dobiti. Godišnje se putem crowdfundinga investira preko 35 mlrd. dolara, a procjena Svjetske banke za 2025. godinu iznosi 95 mlrd. Mnogi ulagači i nositelji inovativnih projekata predviđaju da je crowdfunding model financiranja koji će iz temelja promijeniti cijelo financijsko tržište.

Tekst Poziva i Obrazac za prijavu projektne ideje možete pronaći na slijedećim poveznicama:

Poziv Crowdfunding CLIPPER 2021.

Obrazac Crowdfunding CLIPPER 2021.